Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

CHỦ TỊCH HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC CHUNG BÁC BỎ ĐỀ NGHỊ TUYỂN 1.000 CÔNG CHỨC VÀ PHÊ BÌNH SỞ NỘI VỤGió Lành

Phải nói là Chủ tịch Hà Nội rất cực kỳ thẳng thắn và kiên quyết khi bác bỏ đề nghị của Sở Nội vụ. Hành động này của ông Chung được người dân ủng hộ và đánh giá rất cao, nhất là trong bối cảnh có nhiều đánh gái về chất lượng, số lượng công chức hiện nay. Nếu không thay đổi tư duy trong tuyển dụng, sử dụng công chức thì sẽ là gánh nặng ngân sách và có tội lớn với nhân dân.
Hôm qua, 27/2, trong phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2018, ông Chung phê bình Sở Nội vụ xung quanh kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã phường.


Vị lãnh đạo này chỉ rõ, khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương qua bưu điện, công việc ở xã phường đã giảm đi rất nhiều. Do vậy, kế hoạch tuyển dụng thêm 1000 công chức là không hợp lý. Ông yêu cầu hủy bỏ kế hoạch và Sở Nội vụ phải rà soát 584 phường xã xem nhu cầu thực tế, thiếu người đến đâu, báo cáo UBND TP xem xét. Quá trình tuyển dụng cũng phải qua thi tuyển nghiêm túc, đúng quy định.
Người dân hân quá cả là hoan với thông tin này. Nó cho người ta tin tưởng một điều rằng, thời gian, chỉ là vấn đề thời gian thôi, chắc chắn những bất cập trong công tác cán bộ của thành phố được giải quyết hết và nhất định định kiện công chức “sáng vác ô đi tối vác ô về” không còn.
Như thế người dân mới được nhờ nhiều! Phỏng các bác?


7 nhận xét:

 1. Ông yêu cầu hủy bỏ kế hoạch và Sở Nội vụ phải rà soát 584 phường xã xem nhu cầu thực tế, thiếu người đến đâu, báo cáo UBND TP xem xét. Quá trình tuyển dụng cũng phải qua thi tuyển nghiêm túc, đúng quy định

  Trả lờiXóa
 2. Quyết định của chủ tịch Hà Nội như thế là đúng đắn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay cần đặt trong tổng thể chung của cải cách bộ máy nhà nước. Hà Nội nên ngừng tuyển công chức để chờ số cán bộ công chức các bộ ngành dôi dư khi sắp xếp lại tăng cường xuống cho Hà Nội

  Trả lờiXóa
 3. Công chức xã phường gần dân, có nhiều vụ việc phải đi thực tế liên tục, làm gì có thời gian ngồi bàn giấy, trong khi đó hội họp lại rất nhiều, Nhiều việc 1 cán bộ công chức cũng có thể kiêm nhiệm được nhằm tăng thêm lương nhưng thực tế lại chia cho nhiều cán bộ làm để lấy chỗ ngồi, trong khi người có năng lực thực tế thì làm rất nhiều, có tình trạng người ngồi cho đủ chỗ năng lực làm rất kém. hiệu quả công việc kém dẫn đến tình trạng người vất vẫn vất, người ko có việc vẫn không có việc. Hiện nay đa phần không ai mặn mà với công chức vì lương không đáp ứng được mức sống cơ bản của sự phát triển xã hội hiện tại, Nếu chưa thay đổi được cơ chế tiền lương, cơ chế quản lý đầu việc, cán bộ thì những người trẻ có năng lực sẽ không có ý định thi công chức, dẫn đến chất lượng cán bộ không được cao

  Trả lờiXóa
 4. Tôi rất ủng hộ ông Chung, cần phải tinh giảm bộ máy hành chính nhà nước nhiều hơn nữa, hiện đại hóa, sử dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, vừa thuận tiện cho người dân, vừa giảm bớt nhân lực, giảm gánh nặng cho ngân sách.

  Trả lờiXóa
 5. Với tư cách là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; ông Chung đã rất thẳng thắn, cương quyết và giải quyết có tình, có lý; có như vậy thì mới nhanh chóng cải cách hành chính, giảm bớt gánh nặng ngân sách.

  Trả lờiXóa