Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

NÂNG ĐỠ KHÔNG TRONG SÁNG VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ


Gió Lành

Nâng đỡ không trong sáng là cụm từ người ta diễn giải ra chuyện nâng đỡ sai quy định. Cụ thể ở đây đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì chuyện nâng đỡ không trong sáng người đẹp Trần Vũ Quỳnh Ah đã khiến ông Tuấn mất hết tất cả.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 87-TTr/UBKTTW, ngày 16/12/2017 về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Ban Bí thư nhận thấy ông Tuấn có nhiều vi phạm. Cụ thể, từ tháng 10/2010 - 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể: Cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cô Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng đối với cô Trần Vũ Quỳnh Anh trái quy định. Ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là trường hợp cô Trần Vũ Quỳnh Anh. Quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế.
Nhiều người chép miệng thương hại ông Tuấn, cho rằng ông phải gánh trách nhiệm thay cho ai đó… Nhưng thật ra, không phải ông Tuấn làm không công. Ai cũng hiểu rằng, vì sao ông Tuấn lại làm vậy. Và hãy nghĩ xem, nếu không làm vậy thì ông Tuấn có ở vị trí hiện nay không?

Bởi thế mới nói, không oan uổng gì đâu, cái gì cũng có giá của nó các chúng mày ạ. Bây giờ lãnh đạo cấp trên còn đang xem xét trách nhiệm liên quan thời ấy đối với những sai phạm này nữa. Các chúng mày cứ ngồi mà hóng đi nhá!

2 nhận xét:

  1. Cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng mà lại vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ. Ông này không gánh trách nhiệm thì còn ai gánh vào đây nữa?

    Trả lờiXóa
  2. Việc ông Tuấn Cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh, ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cô Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn là tội lè lè rồi. Còn oan gì nữa? Oan Thị Mầu chăng?

    Trả lờiXóa