Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

XUYÊN TẠC XIÊN XẸO BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BÙI QUANG VINH THẾ NÀO ĐƯỢC?


Gió Lành


Tham luận "Đẩy mạnh cải cách thể chế, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đảng XII, sáng 22/1, được báo chí, nhân dân đánh giá cao. Những phát biểu gan ruột, thẳng thắn, chân thành và bức bách thể hiện toàn bộ tâm thế, trách nhiệm, day dứt của một vị Bộ trưởng vốn đang được nhân dân yêu mến và tin cậy.
Ông đã chỉ thẳng ra nguyên nhân gốc: "Nhìn lại thực tế 30 năm qua, thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Chính nó làm căn bản cuộc sống, đưa đất nước phát triển.
Tuy vậy, bao năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp gần như không thay đổi. Nền chính trị phù hợp với nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho phát triển. Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách.
Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn.
Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho đổi mới tiếp theo. Làm được điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân, bằng tấm gương tự đổi mới, bằng sự lãnh đạo hiệu quả của mình với đất nước, dân tộc.".
Một số trang mạng lề trái đã lợi dụng ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh để cắt xén, thêm thắt, suy diễn xiên xẹo nhằm kích động dư luận hiểu sai, hiểu theo nghĩa lệch lạc. Nhưng ý đồ đen tối của đám zân chủ giả hiệu không dễ gì thành hiện thực. Bởi vì, nhân dân cảm nhận được cái tâm trong sáng, phân tích khoa học, mạch lạc của Bộ trưởng, nhìn rõ bộ mặt xấu xa của cánh bồi bút zân chủ.
Đổi mới không phải là thay mới. Đổi mới là xây dựng trên cơ sở nền tảng cái cũ, cái đang có. Đường lối chính trị của Đảng CSVN kiên định nhưng có sự đổi mới, tùy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng bối cảnh chính trị. Cái này đồ chừng không phải cánh nhà rận không hiểu, mà là họ cố tình lờ đi, cố lái để lôi kéo mọi người hiểu theo nghĩa cứng nhắc, gọt tỉa để làm sai lệch nhằm mục đích xuyên tạc bài tham luận.
Những ý tứ xuyên tạc của hội zân chủ không lung lạc được công chúng chân chính. Người ta vẫn nhìn nhận, đánh giá tham luận của Bộ trưởng Vinh một cách đúng đắn. Bài tham luận đã truyền cho công chúng dòng cảm xúc, khơi dậy mong muốn đóng góp một cách thiết thực cho đất nước.

Có thể nói bài tham luận đã gây tiếng vang lớn, tình cảm của người dân với đất nước, với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khiến ý đồ xiên xẹo của đám zân chủ không dễ mà thực hiện được! 

9 nhận xét:

 1. Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn. Đó là những lời của Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh trong Đại hội, được truyền hình trực tiếp, vậy mà chúng nó còn định xuyên tạc sao?

  Trả lờiXóa
 2. Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh cùng với một số vị lãnh đạo Đảng là mục tiêu xuyên tạc, nói xấu của đám rận chủ trong nước. Chúng muốn làm mất lòng tin của nhân dân vào họ. Nhưng những gì đúng, những gì sai đã được chứng minh ngay trong Đại hội này rồi.

  Trả lờiXóa
 3. Nhìn lại thực tế 30 năm qua, thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Chính nó làm căn bản cuộc sống, đưa đất nước phát triển. Chúng ta hãy đoàn kết, chung sức đồng lòng, để đưa đất nước phát triển, không phải là ngồi mà xuyên tạc, chém gió như vậy.

  Trả lờiXóa
 4. "Đổi mới không phải là thay mới. Đổi mới là xây dựng trên cơ sở nền tảng cái cũ, cái đang có. Đường lối chính trị của Đảng CSVN kiên định nhưng có sự đổi mới, tùy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng bối cảnh chính trị". Những phát biểu của Bộ Trưởng Vinh đã thể hiện hết được chủ trương mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hướng tới.

  Trả lờiXóa
 5. Thường trong cuộc sống những người dám nói ra những ý kiến mà người khác không dám nói là rất ít. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một trong rất ít những người như thế. Đảng ta cần có những người có ý kiến sáng tạo và mạnh bạo thẳng thắn để trình bày quan điểm của mình nhằm góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước phát triển trong sạch vững mạnh hiện tại và trong tương lai. Thật đáng hoan nghênh tinh thần của Bác.

  Trả lờiXóa
 6. Bài tham luận của ông Vinh là một bài phát biểu khách quan, thẳng thắn, chỉ rõ những gì là điểm mạnh, những gì còn là thiếu sót, sơ hở của Đảng. Nhưng những sơ hở đó Đảng ta cần phải biết cách khắc phục, sửa chữa kịp thời không để kẻ địch lợi dụng tấn công. Đồng thời Đảng cũng cần phải tích cực phát huy sức mạnh, nội lực của mình. Tin tưởng rằng kì đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ đem lại sinh khí mới cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. Trong nghìn người phát biểu cùng một nội dung thì sự thẳng thắn của ông Vinh đã tạo lên một không gian và môi trường khác hơn, ông thẳng thắn, tự phê bình và phê bình chính mình và cách tổ chức, làm việc của Đảng. 70 năm mà vẫn không thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, không phải ai cũng có thể phát biểu những ngôn từ như vậy, đáng học hỏi

  Trả lờiXóa
 8. Khi đất nước đang trên đà phát triển và cần niềm tin và sự đoàn kết của toàn dân và chính quyền thì bộ trưởng Bùi Quang Vinh như hiện thân cho một vị lãnh đạo có tài, có đức mà đất nước cần. Ông là mấu người nói được, làm được và đã dám nói lên những điều mà những người khác không dám nói. Dân tộc và đất nước luôn cần những người như ông và cần có nhiều con người như ông.

  Trả lờiXóa
 9. Ông là một người rất thẳng thắn và nói đúng sự thật, cần phải đổi mới hệ thống chính trị và bộ máy của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và vẫn đề này cũng đã được Báo cáo chính trị của Đảng nhắc đến, vẫn đề đổi mói này vẫn dư nguyên bản chất của Đảng. Một số vị phản đối là do họ còn quá rập khuôn, máy móc quá thôi.

  Trả lờiXóa