Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

TÔN GIÁO HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ THẾ SAO?


Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (số 38 đường Kỳ Đồng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức gặp gỡ, khám bệnh cho số thương phế binh của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn ngày 9/1/2015 với ý đồ chính trị phức tạp.
Số thương phế binh lâu ngày được tụ tập để ôn lại thời kỳ Ngụy Sài Gòn, chia sẻ những thông tin cuộc sống...
Đám thương phế binh gặp nhau đã cùng hùa lại buông lời than thở rằng: Bấy lâu nay, chả có ma nào ngó ngàng đến, chả có ma tây nào thăm hỏi, những khi trái gió giở giời tự phải chịu đựng nỗi đau của vết thương...
Đối với nhà nước, chế độ ta thì những phế binh ấy chỉ là công dân. Họ hưởng chế độ như người dân bình thường, họ không có quyền trách cứ.
Cơ sở Dòng Chúa cứu thế này đã có quá nhiều hoạt động chính trị, bộc lộ những chệch hướng tôn giáo. Những hoạt động của họ tập hợp cả đám ô hợp ngoài xã hội. Rồi kết hợp cả với ông sư Thích Không Tánh chuyên bỏ chùa đi làm những việc trái khoáy... 
Nay cơ sở này lại nghĩ ra trò tập hợp thương phế binh VNCH chắc chắn chuẩn bị sử dụng họ. Tỏ ra quan tâm họ một chút, cấp phát chút tiền, quà, chắc là để dùng có việc?!!
Hoạt động từ thiện nhưng lại căng biểu ngữ là tri ân quý ông thương phế binh. Vậy nhà thờ Dòng Chúa Cứu  thế mang ơn các quý ông VNCH này vì họ đã cầm súng bắn nhân dân chăng? 
Mục đích ây có phù hợp tôn giáo, phù hợp với lợi ích dâ tộc hay không?  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét