Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

VIỆT NAM KHÔNG SỢ XÃ HỘI DÂN SỰ, CHỈ SỢ LỢI DỤNG XÃ HỘI DÂN SỰ


Viễn
 

Nhân đọc bài viết “Vì sao Chính quyền Việt Nam sợ xã hội dân sự” trên đài BBC, Viễn tôi xin có đôi lời bàn luận về vấn đề này.

Trước hết có thể khẳng định rằng cách đặt vấn đề của tác giả như thế là không chính xác. Chính quyền Việt Nam không sợ xã hội dân sự chỉ sợ những phần tử xấu đang cố tình lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để kích động gây mất ổn định xã hội, phá hoại công cuộc phát triển của Việt Nam.

Nói điều này bởi trong nhiều bài viết trước cũng trên Blog này Viễn tôi đã phân tích, chỉ rõ những điểm tích cực của xã hội dân sự. Nói cách khác trong quá trình phát triển của xã hội loài người và xã hội hiện đại xã hội dân sự cũng có những vai trò nhất định.

Vai trò của “xã hội dân sự” theo quan điểm cá nhân được thể hiện ở các chức năng cơ bản, đó là: “xã hội dân sự” là cầu nối giữa người dân với Nhà nước, xã hội hóa các cá nhân, nối cá nhân với cộng đồng xã hội; Tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, với tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, kiểm soát, giám sát phẩm chất, hành vi của đội ngũ công chức góp phần chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; Phát huy các nguồn lực và tính năng động, sáng kiến của các tầng lớp dân cư, tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ công như giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo... tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và toàn xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì có thể thấy xã hội dân sự cũng là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm nhất là đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam khi mà trình độ quản lý xã hội chưa thực sự cao, ý thức pháp luật, ý thức công dân, hệ thống phát luật chưa hoàn thiện. Đặc biệt hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thậm chí thù địch Nhà nước Việt Nam đang cố tình lợi dụng tính phức tạp của “xã hội dân sự” để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, gây mất ổn định chính trị xã hội tại Việt Nam, đẩy Việt nam rơi vào thế hỗn loạn, bất ổn như các nước Bắc Phi, Trung Đông hay Ucraina vừa qua.

Việt Nam là một đất nước đang phát triển. Để phục vụ cho quá trình phát triển Việt Nam luôn biết tiếp thu những hạt nhân hợp lý, trong đó có vấn đề xã hội dân sự. Thế nên nói như tác giả chính quyền Việt Nam sợ xã hội dân sự là không chính xác. Tuy nhiên Việt Nam cũng cần phải hết sức cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các tổ chức, cá nhân xấu lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để gây chia rẽ, xung đột xã hội nhằm chống phá Việt Nam. 

Nguồn đây này: http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/2014/04/viet-nam-khong-so-xa-hoi-dan-su-chi-so.html

4 nhận xét:

 1. Làm sao lại nói là Việt Nam sợ xã hội dân sự? Nói thế là hàm hồ, thiếu suy nghĩ.
  Những tiêu cực ở xã hội nào cũng có cả, cho nên không vì thế mà sợ.

  Trả lờiXóa
 2. Những thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam tìm cách để nói xấu, bất cứ chuyện gì cũng lái sang hướng dân chủ, nhân quyền, rồi dựng lên hình ảnh Việt Nam đầy tiêu cực. Chính hị tung ra tin Việt Nam sợ XH dân sự.

  Trả lờiXóa
 3. Nói năng lăng quăng, sai sự thật là nghề của hội râm chủ, tin làm gì.

  Trả lờiXóa
 4. Chuẩn đấy.
  Kệ cho chúng nó nói, ai hơi đâu, chả ai tin đâu mừ.

  Trả lờiXóa