Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

ỐI GIỜI ÔI! NHÂN QUYỀN MỸ NÈ

 Đưa về  từ đây 


Lời dẫn: Bác bạn đọc có nick Thường dân vừa có bản dịch về Báo cáo định kỳ về Nhân quyền của Hoa Kỳ ra Liên Hợp quốc. Bản dịch này được tác giả tự đăng lên Google.tienlang dưới dạng những comments. Thể theo yêu cầu của bạn đọc và đề xuất của chúng tôi. bác Thường dân đã đồng ý ghép các comments này thành 1 entry độc lập. Xin cảm ơn bác Thường dân và xin giới thiệu đến bạn đọc.


*************

Lời dẫn của tác giả: Thưa các anh các chị, vừa qua các anh em "dân chủ" hồ hởi hân hoan công bố báo cáo UPR về Việt Nam là 1 cái tát vào mặt chính quyền, là các nước lên án dân quyền Việt Nam bla, bla, bla.
Thường dân tôi rảnh rỗi thời gian vào xem thêm một số báo cáo UPR về 1 số nước cường quốc về dân chủ, chẳng hạn như Mỹ. Tôi mới vỡ nhẽ ra là tại cường quốc về dân chủ này cũng bị các cơ quan nhân quyền quốc tế “quan ngại”:
- Giam giữ và tra tấn tù nhân tại các cơ sở bí mật
- Xâm hại người Mỹ gốc Ấn, gốc Latin
- Giám sát các cơ quan truyền thông
Xét về mức độ nghiêm trọng các hành vi trên (toàn là tra tấn, giết người, cưỡng hiếp …) thì các quan ngại trong UPR của Việt Nam chỉ là con muỗi. Để tiện cho bà con xem xét, thường dân tạm dịch 1 số đoạn nổi bật. Xin lỗi vì trình độ hạn chế và bọn kids nó quấy nên có sai sót gì mong bà con lượng thứ.
----------
 
Báo cáo UPR của Hoa Kỳ năm 2010Tên viết tắt 1 số tổ chức:

- CRC: Ủy ban quyền trẻ em.

- CAT: Ủy ban chống tra tấn

- CERC: Ủy ban giảm thiểu phân biệt chủng tộc.


30. CERN quan ngại về bạo lực quá mức, gây tử vong của quan chức hành pháp đối với nhòm người Mỹ gốc Phi, gốc Latin, nhóm người nhập cư không giấy tờ. Tổ chức CERN đã khuyến nghị Mỹ tăng cường nỗ lực giảm thiểu bạo lực của cảnh sát và đảm bảo các vụ lạm dụng bạo lực được điều tra và thủ phạm bị khởi tố. Năm 2006, Ủy ban nhân quyền 73 và CAT 74 cũng quan ngại như trên, Báo cáo viên đặc biệt trong báo cáo độc lập đã khuyến nghị mọi vụ tử vong của người nhập cư bị giam giữ cần được báo cáo và điều tra 1 cách công khai và nhanh chóng.


30. CERD remained concerned about allegations of brutality and use of excessive or deadly force by law enforcement officials against, inter alia, Latino and African American persons and undocumented migrants. It recommended increasing the State’s efforts to eliminate police brutality and to ensure that incidents of excessive use of force are investigated and that perpetrators are prosecuted.72

In 2006, the HR Committee 73 and CAT 74 expressed similar concerns. The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions recommended that all deaths in immigration detention should be promptly and publicly reported and investigated


33. Năm 2006, Ủy ban nhân quyền 81 và CAT 82 quan ngại về việc sử dụng kỹ thuật thẩm vấn nâng cao. Họ quan ngại rằng Mỹ đã từ chối xác nhận rằng các kỹ thuật đó vi phạm điều khoản về tra tấn. CAT kêu gọi Mỹ dừng mọi hoạt động thẩm vấn dẫn đến tra tấn và trừng phạt ở mọi nơi gian giữ đặt dưới tầm kiểm soát thực tế. 5 nước chủ tọa cũng khuyến nghị như trên. Mỹ cũng đã gửi báo cáo cho Ủy ban nhân quyền, CAT và các nước chủ tọa.

33. In 2006, the HR Committee 81 and CAT 82 expressed concerns over the use of enhanced interrogation techniques. The HR Committee was concerned, inter alia, that the State refused to acknowledge that such techniques violate the prohibition of torture. 83 CAT called upon the State to rescind any interrogation technique that constitutes torture or punishment, in all places of detention under its de facto effective control. 84 The five mandate holders made a similar recommendation. 85 The United States provided CAT 86 and the HR Committee 87 with a follow-up reply. The United States also sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders

· 


34. CAT quan ngại về các hành vi tra tấn hoặc ngược đãi được các quan chức quân sự Mỹ hoặc các quan chức dân sự tại Iraq và Afganishtan cam kết, và khuyến nghị Mỹ cần có biện pháp loại bỏ mọi hành vi tra tấn và ngược đãi đối với tù nhận của các quan chức quân sự và dân sự ở các nước nằm trong quyền xét xử và điều tra sâu rộng các hành vi đó. Báo cáo viên đặc biệt về khuyến khích và bảo vệ nhân quyền và tự do trong khi chống khủng bố thúc giục Mỹ đảm bảo rằng tất cả các quan chức và cơ quan của mình tuân thủ chuẩn mực quốc tế, bao gồm điều 7, công ước quốc tế chống tra tấn và điều 3 công ước Geneva trong bối cảnh tranh chấp vũ trang.

  34. CAT was concerned about acts of torture or ill-treatment committed by certain members of the State’s military or civilian personnel in Afghanistan and Iraq, and recommended that the State take immediate measures to eradicate all forms of torture and ill-treatment of detainees by military or civilian personnel, in any territory under its jurisdiction, and thoroughly investigate such acts. 89

The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism urged the United States to ensure that all its officials and agencies comply with
international standards, including article 7 of ICCPR, the Convention against Torture and, in the context of an armed conflict, common article 3 of the Geneva Conventions.


36. CAT quan ngại Mỹ đã thành lập các căn cứ giam giữ bí mật và những người bị giam trong các căn cứ đó bị giam giữ kéo dài và bị tra tấn. Ủy ban Nhân quyền cũng quan ngại như trên. CAT đã khuyến nghị điều tra và công khai các căn cứ đó và thẩm quyền của các căn cứ đó. Ủy ban nhân quyền khuyến nghị Mỹ dừng ngay các hành động đó và cho phép tổ chức UBQT Chữ thập đỏ tiếp cận các tù nhân và đảm bảo rằng dù họ bị giam ở đâu thì quyền lợi của họ phải được pháp luật bảo vệ đầy đủ. Mỹ đã có trả lời các cơ quan trên. 


36. CAT was concerned by allegations that the State had established secret detention facilities, and that those detained in such facilities could be held for prolonged periods and face torture. 92 The HR Committee raised similar concerns. 93 CAT recommended investigating and disclosing the existence of any such facilities and the authority under which they had been established. 94


The HR Committee recommended that the State immediately cease this practice, grant the International Committee of the Red Cross access to detainees, and ensure that, regardless of their place of detention, they benefit from the full protection of the law. 95 The United States replied to the HR Committee. 96 The Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism made similar recommendations


37. CAT quan ngại Mỹ đã xem xét không áp dụng luật cấm giao nạn nhân bị ngược đãi cho nước ngược đãi đối với các nạn nhân đang bị giam cầm bên ngoài nước Mỹ và nước Mỹ giao nghi phạm tới các bang nơi họ đồi diện với nguy cơ bị tra tấn. Người ta khuyến nghị rằng các nghi phạm cần có cơ may chống lại quyết định trục xuất về nơi có thể ngược đãi họ. UBNQ99 và CERD cũng quan ngại như trên. Mỹ đã có phản hồi các tổ chức nêu trên.
37. CAT was concerned that the State considered that the non-refoulement obligation did not extend to a person detained outside its territory, and also by the State’s rendition of suspects to States where they face a real risk of torture. It recommended, inter alia, that suspects have the possibility to challenge decisions of refoulement. 98The HR Committee 99 and CERD 100 raised similar concerns. The United States provided CAT 101 and the HR Committee 102 with responses

· 


40. CERD tiếp tục quan ngại về nạn hãm hiếp và bạo lực tình dục đối với nhóm phụ nữ thuộc nhóm thiểu số đặc biệt là người Mỹ gốc Ấn, phụ nữ Alaska bản địa, nữ công nhân nhập cư, đặc biệt là công nhân nội địa, và khuyến nghị Mỹ tăng cương nỗ lực phòng chống và trừng phạt các hành vi bạo lực đối với các đối tượng nêu trên.

 
 Bên trong nhà tù Tutwiler đầy những vụ tấn công tình dục . Ảnh Robin Nelson

40. CERD remained concerned about the incidence of rape and sexual violence experienced by women belonging to minority groups, particularly regarding American Indian and Alaska Native women and female migrant workers, especially domestic workers, and recommended that the State increase its efforts to prevent and punish violence against them


41. UBNQ quan ngại về tội phạm (bao gồm cả nhân viên hành pháp) ngược đãi nhóm người có xu hướng tình dục thiểu số.


41. The HR Committee noted with concern allegations of violent crimes perpetrated against persons of minority sexual orientation, including by law enforcement officials.


42. CRC quan ngại về số trẻ em bị giam cầm 1 thời gian dài tại các căn cứ do Mỹ quản lý tại Iraq và Afghanistan, những em này có thể đã bị đối xử bạo lực, phi nhân tính hoặc làm nhục mà không được tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý hoặc chữa bệnh phục hồi. CRC khuyến nghị Mỹ đảm bảo trẻ em chỉ bị giam cầm trong trường hợp đó là biện pháp cuối cùng và đảm định kỳ cứu xét việc giam cầm đó.42. CRC was concerned at the number of children in United States-administered detention facilities in Iraq and Afghanistan, detained over extended periods of time and who may have been subject to cruel, inhuman or degrading treatment, without access to legal advisory services or recovery measures. 109 CRC recommended, inter alia, that the State ensure that children be detained only as a measure of last resort and that a periodic review of their detention be guaranteed


43. CRC quan ngại các nỗ lực phòng chống hành vi bỏ rơi, quấy rối trẻ em vẫn chưa đủ bao trùm nhóm trẻ em dễ bị thương tổn và khuyến nghị áp dụng các biện pháp chống khai thác trẻ em và hỗ trợ các nạn nhân.
43. CRC was concerned, inter alia, that efforts to prevent child abuse and neglect did not cover sufficiently large groups of vulnerable children 111 and recommended adopting measures to prevent exploitation of children, and assisting victims


47. CAT khuyến nghị Mỹ dừng việc giam người tại Guantanamo và đóng cửa căn cứ giam cầm, cho phép các nạn nhân tiếp cận các thủ tục pháp lý hoặc thả họ càng sớm càng tốt. 5 nước chủ tọa cũng khuyến nghị như vậy. Tháng 7/2010, Báo cáo viên đặc biệt về khuyến khích và bảo vệ nhân quyền và tự do trong bối cảnh chống khủng bố kêu gọi Mỹ đảm bảo họ không chuyển giao bất kỳ ai tới nơi mà người đó có thể bị tra tấn. Mỹ đã có phúc đáp cho các tổ chức nêu trên.
 


47. CAT recommended that the State cease to detain any person at Guantanamo and close this detention facility, and permit access by the detainees to judicial process or release them as soon as possible. 116 The five mandate holders made similar recommendations. 117 In July 2010, the Special Rapporteur on the question of torture and the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism called on the Government to ensure that it does not forcibly transfer anyone to another State where a person could be subject to torture. 118 The United States provided CAT with a follow-up reply, 119 and sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders

· 


48. UBNQ khuyến nghị Mỹ tiến hành điều tra độc lập và nhanh chóng những vụ tử vong có liên quan tới tra tấn và ngược đãi của các nhân viên nhà thầu, nhân viên dân sự và quân sự của Mỹ tại các căn cứ giam giữ tại Guantanamo, Afganishtan, Iraq và các địa điểm bên ngoài nước Mỹ, và khuyên nghị những người chịu trách nhiệm sẽ bị xét xử và trừng phạt. Báo cáo viên đặc biệt cũng khuyến nghị như trên. Mỹ đã có trả lời cho các tổ chức nêu trên.


48. The HR Committee recommended that the State conduct prompt and independent investigations into allegations concerning suspicious deaths in custody and torture and ill-treatment inflicted by United States military and non-military personnel or contract employees, in detention facilities in Guantanamo, Afghanistan, Iraq and other overseas locations, and recommended ensuring that those responsible be prosecutned and punished The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions made similar recommendations. 122 The United States provided the HR Committee with a follow-up reply


49. Năm 2005, Luật Xử trí người bị giam, CAT đã khuyến nghị phải có qui trình cứu xét độc lập cho tất cả những người bị giam cầm. Tổ chức này cũng khuyến nghị phải đảm bảo cơ chế các nạn nhân của các hành vi tra tấn hoặc quấy rối được đền bù, bồi thường và tái hòa nhập một cách đầy đủ. 5 nước chủ tọa cũng khẳng định Mỹ nên đảm bảo các nạn nhân của tra tấn được đền bù công bằng và đầy đủ theo điều 14 Công ước chống tra tấn bao gồm cả việc tái hòa nhập đầy đủ. Mỹ đã có trả lời OHCHR về báo cáo của 5 nước chủ tọa.


49. Regarding the 2005 Detainee Treatment Act, CAT recommended that independent procedures of review be available to all detainees. 124 It also recommended ensuring that mechanisms to obtain full redress, compensation and rehabilitation are accessible to all victims of acts of torture or abuse. 125 The five mandate holders stated that the United States should ensure that all victims of torture are provided with fair and adequate compensation, in accordance with article 14 of the Convention against Torture, including the means for a full rehabilitation. 126

The United States sent a letter to OHCHR concerning the report of the five mandate holders


51. Về những người bị giam tại Guantanamo, Ủy ban nhân quyền quan ngại rằng những vụ việc diễn ra trước Tòa án xem xét tình trạng chiến binh và Ủy ban xem xét hành chính có thể không đưa ra đảm bảo đầy đủ đúng quy trình. Ủy ban quan ngại hơn nữa rằng việc giam giữ ở các địa điểm khác như Afganishtan và Iraq được xem xét bằng cơ chế thậm chí là ít đảm bảo hơn. CAT cũng bầy tỏ quan ngại tương tự.


51. Regarding persons detained in Guantanamo, the HR Committee was concerned that proceedings before Combatant Status Review Tribunals and Administrative Review Boards may not offer adequate safeguards of due process. The Committee was further concerned that detention in other locations, such as Afghanistan and Iraq, is reviewed by mechanisms providing even fewer guarantees. 129 CAT expressed similar concerns

· 


54. UBNQ quan ngại Mỹ đã và vẫn đang giám sát truyền thông tư nhân cả trong và ngoài nước mà không có sự kiểm soát độc lập hoặc có tính pháp qui nào. Ủy ban khuyến nghị đảm bảo rằng bất kỳ một sự xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nào phải có sự ủy quyền pháp luật hợp lệ và cần thiết và quyền đó của cá nhận phải được tôn trọng.


54. The HR Committee was concerned that the State had monitored and still monitors private communications of individuals both within and outside the country, without any judicial or other independent oversight. The Committee recommended ensuring that any infringement on an individual’s rights to privacy is strictly necessary and duly authorized by law, and that the rights of individuals in this regard are respected


55. Ngày 25/10/2006, Báo cáo viên đặc biệt về tăng cường và bảo vệ quyền tự do biểu đạt quan điểm đã gửi lời kêu gọi khẩn thiết về việc bắt giam nhà báo tự do đã từ chối cung cấp Tòa thượng thẩm bản video nguyên bản của 1 cuộc biểu tình tại San Francisco. Mỹ đã có trả lời văn bản này.


55. On 25 September 2006, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression sent an urgent appeal concerning the imprisonment of a freelance journalist for refusing to provide to a Grand Jury his unedited video footage of a protest in San Francisco. The Government replied to that communication. 136


56. Ngày 24/8/2007, Báo cáo viên đặc biệt trên cùng với Báo cáo viên đặc biệt về sức khỏe và nghi vấn tra tấn đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp về người quay phim đã bị bắt giam tại Guantanamo từ thắng 6/ 2002. Mỹ đã có trả lời về văn bản này.


56. On 24 August 2007, the same Special Rapporteur, jointly with the Special Rapporteurs on health and on the question of torture, sent an urgent appeal concerning a cameraman who had been detained in Guantanamo since June 2002. 137 The Government replied to that communication

11 nhận xét:

 1. Khiếp, trông cái ảnh máu me kinh quá.
  Nhân quyền ở Mỹ ghê quá!

  Trả lờiXóa
 2. Mỹ suốt ngày lớn tiếng ra vẻ, chứ nhân quyền bên Mỹ thối hoăng!

  Trả lờiXóa
 3. Thưc tế, ở Mỹ vi phạm nhân quyền nhiều và nghiêm trọng đấy. Nhà cầm quyền nói ra rả kiểu gà đẻ gà cục tác thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Tra tấn, dùng nhục hình với tù nhân thì Mỹ là số 1.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghe lén điện thoại và điêu toa cũng hàng đầu.

   Xóa
 5. Đám zân chủ dởm theo đít voi ăn bã mía có biết chăng?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Biết hết, có khi biết nhiều là đằng khác. Nhưng họ cố tỏ ra không biết để tung hô kiếm lời.

   Xóa
 6. Như thế này mà còn lên tiếng :"dạy" người khác là sao?

  Trả lờiXóa
 7. Nước Mỹ không phải là thiên đường như nhiều người vẫn tưởng!

  Trả lờiXóa
 8. Một cái tát vào nền dân chủ My, UPR là cái gì.. là cái cớ để Mỹ thọc gậy bánh xe, can thiệp vào các nước; mấy thằng dân chủ giả hiệu sang Mỹ chứng kiến cảnh này chắc về .. giải tán luôn quá!

  Trả lờiXóa