Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

DỰ LÀ CÓ 100.000 NGƯỜI KHÔNG CÒN ĐƯỢC “SÁNG CẮP Ô ĐI, TỐI CẮP VỀ” NỮA!
 
Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân. Đồng thời bộ cũng có công văn gửi các bộ ngành và địa phương đề nghị góp ý kiến vào dự thảo tờ trình Chính phủ về việc này.
Dự thảo tờ trình nêu rõ hiện nay khi triển khai các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiêu chuẩn, chức danh từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực sẽ có một số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được tiêu chuẩn của vị trí việc làm đang đảm nhiệm, cũng không bố trí được việc làm khác cần giải quyết tinh giản.
Bổ sung thêm vào những quy định trước đây các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế:
Thứ nhất, những người có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nhưng không thể bố trí việc làm khác. Quy định này nhằm giúp việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng ngành, nghề đào tạo.
Thứ hai, những người có hai năm liên tiếp được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc có hai năm liên tiếp, trong đó có một năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và một năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho việc đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp có năng lực yếu qua việc đánh giá, phân loại hằng năm để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ ba, người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, nay doanh nghiệp đó không còn phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới. Quy định này rất cần thiết nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho một số cán bộ, công chức trước đây được cử sang làm đại diện quyền sở hữu phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nay cổ phần của Nhà nước đã bán hết, những đối tượng này không thể bố trí công việc khác tại cơ quan cũ.
Thời gian áp dụng chính sách tinh giản biên chế là từ năm nay đến 31-12-2020. Dự là sau sáu năm (từ 2014 - 2020) thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người.
Cơ quan nhà nước không thể là nơi nghỉ dưỡng, café chém gió!
Thế là người dân không còn phải nuôi những kẻ “sáng cắp ô đi, tối cắp về” nữa rồi!  

1 nhận xét:

  1. Hoan hô, nhưng phải xem, có thực sự làm hiệu quả không đã. Bước đầu hoan hô vậy thôi.

    Trả lờiXóa