Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Việt Nam không cần đa đảngBất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.


Không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn là một đảng. Nếu độc đảng mà quản lý tốt thì vẫn hơn gấp vạn lần đa đảng không quản lý được!
Các nhà "dân chửi" ủng hộ đa nguyên, đa đảng thì lấy nền dân chủ của Mỹ ra để so sánh. Cho rằng ở Mỹ mới có dân chủ thực sự, là do họ có đa đảng.
Thực tế, ở Mỹ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân.Vì vậy, nhiều người nói Mỹ cũng là quốc gia chỉ có một đảng duy nhất là đảng đôla.
Ở Việt Nam, lịch sử cách mạng đã có và cũng đã phủ định đa đảng. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã có các đảng như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Quốc dân đảng tham gia. Sau này còn Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản, đến năm 1988, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội tuyên bố tự giải tán.


Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc. 
Việt Nam hoàn toàn không cần đa đảng!

8 nhận xét:

 1. Việt Nam ta chỉ cần một đảng lãnh đạo là đủ, là Đảng cộng sản VIệt Nam, và thực tế đã chứng minh điều đó

  Trả lờiXóa
 2. Đảng cộng sản Việt Nam luôn là chính đảng của dân, do dân, vì dân.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam không cần thiết phải có đa đảng, thật vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 4. Không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn là một đảng. Nếu độc đảng mà quản lý tốt thì vẫn hơn gấp vạn lần đa đảng không quản lý được!

  Trả lờiXóa
 5. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam chỉ cần có Đảng cộng sản là đủ

  Trả lờiXóa
 7. Việc đa đảng ở Việt Nam là phi lý. Đảng Cộng Sản là Đảng duy nhất ở Việt Nam, là Đảng cầm quyền ở Việt Nam. Đảng đã đưa Việt Nam thoát khỏi chiến tranh, giành lại độc lập, xây dựng đất nước, thống nhất ý dân, bảo vệ tự do. Không có điều gì để phải thêm đảng khác vào thống trị ở Việt Nam, việc đa đảng sẽ làm mất nền hòa bình yên ấm này.

  Trả lờiXóa
 8. Tại sao phải đa đảng. Hoàn toàn không cần đa đảng ở Việt Nam. Việt Nam đang rất phất triển, yên ấm. Đa đảng như Mỹ để rồi bạo loạn, khủng bố, đình công, bất hòa trong chính trị, mâu thuẫn trong nội bộ....như thế dân chúng đâu có được yên bình. Đảng cộng sản lãnh đạo rất tốt, là do nhân dân lựa chọn và ủng hộ. Việt Nam chỉ cần Đảng Cộng Sản

  Trả lờiXóa