Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Quân đội phi chính trị là điều không tưởngVề bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, Nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định. Quân đội có bổn phận bảo vệ đảng và thể chế chính trị tổ chức, nuôi dưỡng và lãnh đạo, chỉ huy quân đội.
Không thể có và không bao giờ có một quân đội phi chính trị, trung lập, đứng ngoài giai cấp, nhiệm vụ của quân đội xét theo từng mức độ đều phải dính dáng tới chính trị.

Ở các nước đa đảng phái, quân đội không thuộc đảng phái nào để bảo đảm sự cân bằng phe phái. Nhưng đó là về nguyên tắc. Còn thực tế, tướng lĩnh chỉ huy quân đội là người thuộc phe phái nào, phe phái đó nắm quân đội.
Chính vì thế, các phe phái luôn tranh giành nhau từng vị trí trong nội các và trong quân đội.

Ở Thái Lan, mặc dù nhiều lần các chính khách yêu cầu “quân đội đứng ngoài chính trị”, có lúc cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cam kết “quân đội không can dự vào chính trường”, thậm chí Hiến pháp năm 1997 của Thái Lan tuyên bố loại quân đội khỏi chính trị, nhưng trong thực tế không có điều đó. Ngày 19-9-2006, tướng Sonthi cùng một số tướng lĩnh quân đội làm đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin. Trong 5 năm (2006-2011), các cuộc biểu tình, xung đột của các phe “Áo vàng” (PAD) và “Áo đỏ” (UDD) làm cho Thái Lan lâm vào khủng hoảng chính trị, bốn lần thay đổi chính phủ; quân đội đã tham gia trấn áp những người biểu tình ủng hộ Thaksin. Trong bầu cử tháng 7-2011, tướng Prayut Chanocha - Tổng Tham mưu trưởng liên quân tuyên bố quân đội không can thiệp vào chính trị, song lại hậu thuẫn đắc lực cho Đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit.
Ở Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo. Quân đội nhân dân Việt Nam là do Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra, để đảm bảo thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, mà đường lối này xuất phát từ dân và vì dân. Cho nên, mọi hoạt động của quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được quản lý, điều hành của Nhà nước, tất cả những điều đó đều để phục vụ cho lợi ích chung là vì dân, vì đất nước.
 Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô-viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị tha hóa, biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN.

6 nhận xét:

 1. quân đội phi chính phủ thì bảo vệ sao được đất nước, làm gì đứng về nhân dân mà bảo vệ cho dân! đúng là ý tưởng điên rồ!

  Trả lờiXóa
 2. quân đội là lực lượng bảo vệ đất nước, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, làm gì có chuyện phi chính phủ được

  Trả lờiXóa
 3. Quân đội sinh ra là để bảo vệ chính thể. Làm sao mà tách quân đội ra khỏi chính trị.

  Trả lờiXóa
 4. Quân đội phi chính trị ở các nước có mô hình này cũng chỉ là tương đối vậy thôi. Quân đội ở đó vẫn thuộc một phe phái nào đó.

  Trả lờiXóa
 5. quân đội là lực lượng bảo vệ nhân dân bảo vệ nhà nước, quân đội phi chính phủ thì làm gì biết bảo vệ ai! quân đội phải luôn dưới sự chỉ đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 6. tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Quân đội là quân đội của nhân dân, Đảng CS lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của đất nước, chính vì thế quân đội đương nhiên phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản vn

  Trả lờiXóa