Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Cố tình "đánh lận con đen"Lợi dụng việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Hiến pháp, số đối tượng phản động trong và ngoài nước tranh thủ tuyên truyền vận động cho quan điểm đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Hết lời ngợi khen nền dân chủ phương Tây, họ cho rằng, xã hội các nước phương Tây, với "đỉnh cao" là Mỹ, là "chuẩn mực" về dân chủ. Họ còn cho rằng, về mặt xã hội, chỉ có "đa nguyên, đa đảng" mới thật sự có dân chủ; ngược lại, xã hội duy trì theo cơ chế độc đảng lãnh đạo sẽ dẫn đến mất dân chủ, "độc tài", "đảng trị"!?
Cố tình “đánh lận con đen”, những người nhân danh dân chủ không đưa ra rằng: trong tất cả các nền dân chủ hiện đại bao giờ cũng có đảng chính trị lãnh đạo, cầm quyền. Sự khác nhau chỉ là ở mục tiêu, phương thức lãnh đạo mà thôi. Ở Mỹ, Ðảng Dân chủ và Ðảng Cộng hòa thay nhau lãnh đạo. Ở Cộng hòa liên bang Ðức cũng như vậy, Ðảng dân chủ Thiên chúa và Ðảng dân chủ xã hội thay nhau cầm quyền. Còn ở Australia là vai trò của Ðảng Lao động và Liên Ðảng quốc gia - tự do...
Mỹ, được cho là trụ cột của dân chủ, và là một hình mẫu mà cả phần còn lại của thế giới học tập. Một nguồn gốc cho sự tự hào của Mỹ đó là khái niệm về bầu cử tự do và công bằng. Tuy nhiên, "bầu cử Mỹ giờ là một điều hổ thẹn. Nó giống như nhìn vào nhà bếp của một nhà hàng đẳng cấp thế giới và bạn sẽ mất đi sự thèm ăn với những gì nhìn thấy...vì chúng ta có một hệ thống bầu cử, một hệ thống bỏ phiếu hoàn toàn không minh bạch", Mark Crispin Miller, giáo sư trường đại học New York đồng thời là tác giả cuốn "Lại bị đánh lừa, Làm thế nào đánh cắp cuộc bầu cử 2004", nhận xét. Những kẻ nhân danh dân chủ cố tình che đậy điều này để lăng xê tự do dân chủ phương Tây với mưu đồ, mục đích chính trị.
Ðiều 1, Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (năm 1966) ghi rõ: "Tất cả các quốc gia đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình, tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa". Điều này có nghĩa là: việc lựa chọn chế độ chính trị nào (thể chế tam quyền phân lập hay phân công phối hợp có sự giám sát của nhân dân, CNTB hay CNXH) và việc có ghi rõ điều đó vào Hiến pháp hay không hoàn toàn là quyền của mỗi dân tộc, không ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng cộng sản Việt Nam được Quốc hội quyết định ghi vào Hiến pháp là văn bản hóa vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng.

2 nhận xét:

  1. Đúng, không ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng cộng sản Việt Nam được nhân dân tôn vinh làm người cầm lái con tàu cách mạng

    Trả lờiXóa