Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

VỀ LỜI NÓI ĐẦU CỦA HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI


         Một số ý kiến trên mạng cho rằng: Lời nói đầu của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 “không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân. Sự thực hoàn toàn không như vậy.
          Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946 xác định rõ nguyên tắc cảu Hiến pháp Việt Nam là “… đảm bảo quyền tự do dân chủ…”.
          Lời nói đầu Hiến pháp 1959 khẳng định Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân”.
          Lởi nói đầu Hiến pháp 1980 thể chế hoá đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là: “… xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.
          Lời nói đầu của Hiến pháp 1992 chưa đề cập đến mục đích của Hiến pháp. Vì thế, Lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi đã tuyên bố sự gắn kết của nó và của nhân dân đối với Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945. Các tuyên ngôn độc lập hay tuyên ngôn nhân quyền trở thành nguồn có giá trị hiến pháp không phải là một hiện tượng lạ trong lịch sử lập hiến thế giới. Các nghiên cứu về luật Hiến pháp Mỹ không tách rời với Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước này. Ở Pháp, Hội đồng hiến pháp chính thức thừa nhận giá trị hiến pháp của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789. Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã đề cập đến những giá trị vốn là mục đích của một bản hiến pháp: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người, quyền tự quyết và mưu cầu hạnh phúc của dân tộc. Lời nói đầu của Hiến pháp nêu ra để khẳng định lại các giá trị này như là mục đích của hiến pháp.
Lời nói đầu của Hiến pháp sửa đổi cũng ghi rõ “… Nhân dân Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”.  
Thiết nghĩ, mọi việc đã quá rõ ràng. Chúng ta xây dựng hiến pháp Việt Nam, dựa trên truyền thống, bối cảnh của chúng ta. Đó cũng là thể hiện quyền chủ quyền quốc gia. Không vì một lẽ gì để sao chép hiến pháp của quốc gia khác. Thực tế, không có hiến pháp nào là hoàn hảo lý tưởng. Mỗi quốc gia cần có và phải có hiến pháp riêng của chính bản thân nước đó. Mọi sự so sánh, học đòi là không phù hợp với lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

8 nhận xét:

 1. đúng vậy,việc sữa đổi hiến pháp cần có sự kế thừa chọn lọc.vì mục tiêu dân giàu nước mạnh ,dân chủ, công bằng, văn minh

  Trả lờiXóa
 2. Sao lại có người đòi Hiến pháp nước mình phải bắt chước nước khác nguyên văn thế? Điên à, mình phải là mình chứ! Không thấy có những quốc gia tồn tại những luật lạ đời, ai muốn vào thì phải tôn trọng, thực hiện theo.

  Trả lờiXóa
 3. Khách đến làng em còn phải theo lệ làng nữa là. Toàn hội bên ngoài chọc phá Hiến pháp đấy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cậu Nhà Quê nói đúng.Không thể xóa điều 4 Hiến pháp vì Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

   Xóa
 4. Thằng Nhà Quê kia, xây dựng Hiến pháp còn là thể hiện quốc thể, không thể so với lệ làng mày được. Bọn rân chủ luôn mồm nói yêu nước nhưng có tí óc nào trong đầu đâu. Làm tay sai hại nước mà ko biết có khi

  Trả lờiXóa
 5. hiến pháp của mỗi quốc gia phải phù hợp với hoàn cảnh, phong tục của quốc gia đó. và nó cũng phải luôn được sủa đổi để thích ứng với từng thời kì phát triển.

  Trả lờiXóa
 6. Hiến pháp Việt Nam, dựa trên truyền thống, bối cảnh, tình hình cụ thể, chính trị kinh tế xã hội của riêng ta vì vậy chúng ta xây dựng một bản hiến pháp của riêng Việt Nam chúng ta chứ không phải là bưng một bản mẫu của một quốc gia nào mà đặt vào mà dập vào vì họ khác mình và là của riêng họ không có cái lý do nào để dập khuôn hiến pháp cả việc dập khuôn của nước khác vào chỉ phản tác dụng thôi.

  Trả lờiXóa
 7. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hiến pháp của Việt Nam phù hợp với đặc điểm tình hình Việt Nam, phù hợp với con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn để đưa đất nước phát triển sánh vai cùng bè bạn năm châu. Không có lý do gì để ép buộc Việt Nam phải dập khuôn hay lấy nguyên mẫu của bất kì quốc gia nào, nó vi phạm trắng trợn quyền tự quyết của nhân dân, của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa