Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Vì sao NGOS ở một số nước trong khu vực và Hoa Kỳ lên tiếng phê phán Bản Tuyên bố nhân quyền ASEAN?Trong cuộc họp cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Phnom Penh (Campuchia, ngày 18/11), mười vị lãnh đạo các nước ASEAN đã ký thông qua Bản Tuyên bố nhân quyền ASEAN (TN). Đây là văn kiện đầu tiên của ASEAN nhằm tạo khuôn khổ chung cho tăng cường hợp tác và thúc đẩy việc bảo vệ quyền con người của khối. Vậy nhưng, nhiều tổ chức nhân quyền phi chính phủ (NGOS) ở một số nước trong khu vực và Hoa Kỳ đã lên tiếng phê phán.
Tuyên ngôn gồm 3 phần chính: Các nguyên tắc chung; Các quyền và tự do cơ bản của con người; Quyền phát triển và Quyền được sống trong môi trường hòa bình.
Phần mở đầu: Tuyên ngôn khẳng định việc tuân thủ các nguyên tắc và mục đích của ASEAN; khẳng định cam kết của ASEAN đối với các văn kiện của Liên hợp quốc bao gồm: Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Tuyên bố Viên và Chương trình hành động. Cũng trong phần này, Tuyên ngôn còn nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, cam kết tôn trọng và xúc tiến các nguyên tắc dân chủ, các quy định của pháp luật và quản trị tốt; đồng thời xem văn kiện này là sự góp phần vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
Phần các nguyên tắc chung: Tuyên ngôn khẳng định: “Việc hưởng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản phải được cân bằng với việc thực hiện các nghĩa vụ tương ứng”; “Việc thực hiện các quyền con người phải được xem xét trong bối cảnh khu vực và quốc gia dựa trên sự thừa nhận sự khác nhau về chính trị, kinh tế, pháp lý, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo”; “Việc thực hiện các quyền và tự do cơ bản phải chịu những giới hạn theo quy định của pháp luật chỉ nhằm mục đích đảm bảo các quyền và tự do cơ bản của người khác, và để đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng, an toàn công cộng, đạo đức công cộng, cũng như phúc lợi chung, trong một xã hội dân chủ”.
Các phần tiếp theo, Tuyên ngôn khẳng định các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người trên lĩnh vực dân sự, chính trị (gồm 14 quyền), kinh tế, xã hội và văn hóa (gồm 8 quyền). Đồng thời Tuyên ngôn cũng khẳng định quyền phát triển và quyền được sống trong hòa bình của mọi thành viên trong cộng đồng ASEAN.
Có thể nói, các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Tuyên ngôn hoàn toàn thống nhất với nội dung các quyền con người trong các văn kiện của Liên hợp quốc.
Những sự khác biệt nào đó của Tuyên ngôn nói chung chỉ là cụ thể hóa các quyền con người gắn với đặc thù khu vực và trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chẳng hạn như quyền không trở thành đối tượng “buôn người, kể cả cho mục đích buôn bán nội tạng” người. Hay quyền được tiếp cận “dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản với giá cả phải chăng, quyền tiếp cận cơ sở y tế”, quyền không bị kỳ thị phân biệt đối xử của những người “có HIV/AIDS”... đây là những vấn đề “nóng” ở các quốc gia trong khu vực.
Một văn kiện hoàn toàn thống nhất với nội dung các quyền con người trong các văn kiện của Liên hợp quốc, tạo khuôn khổ chung cho tăng cường hợp tác và thúc đẩy việc bảo vệ quyền con người của khối ASEAN. Vậy nhưng nhiều tổ chức nhân quyền phi chính phủ (NGOS) ở một số nước trong khu vực và Hoa Kỳ đã lên tiếng phê phán. Tại sao vậy?
          Thực tế nhiều năm qua cho thấy, các thế lực trên không muốn có một khối ASEAN đoàn kết thống nhất. Họ luôn tìm cách gây chia rẽ các nước để lợi dụng vào muc đích riêng.
Mặt khác, con bài dân chủ nhân quyền mà phương Tây vẫn rêu rao lâu nay sẽ bị mất tác dụng nếu các nước trong khối ASEAN đoàn kết. cùng chung nhau xây dựng một khuôn khổ thống nhất. Cái phương Tây muốn là thống trị, áp đặt các nước khác phải tuân theo tiêu chuẩn của riêng họ, mà trong đó Mỹ có đặc quyền riêng, đứng trên phán xét cũng như được phép làm những việc các nước khác không được làm. Họ muốn giúp cho các cá nhân, tổ chức chính trị đối lập ở các quốc gia ASEAN một công cụ chính trị - pháp lý nhằm gây mất ổn định chính trị, bạo loạn lật đổ… các chính phủ không được lòng Âu, Mỹ
          Bản thân các nước phương Tây tự cho phép mình quyền được lập nhóm lợi ích, xây dựng khuôn khổ khu vực, có những thỏa thuận nhằm hạn chế lợi nhóm lợi ích khác… Tham vọng đứng trên hưởng lợi từ các khu vực khác, đè nén khu vực khác dưới những mỹ từ chính là nguyên nhân khiến Hoa Kỳ và một số nước luôn cản trở, tìm cách can thiệp vào nội bộ các khu vực, quốc gia khác. Đó là sự vô lý, không thể chấp nhận.

8 nhận xét:

 1. Gây rối, chia rẽ các nước khác để dễ bề can thiệp là món võ bẩn Mỹ vẫn dùng mà

  Trả lờiXóa
 2. Bác Thăng Long nói đúng quá. Thằng Mỹ bao giờ cũng ném đá giấu tay tinh vi lắm

  Trả lờiXóa
 3. Chả tinh vi đâu. Lộ hết mặt thật đấy, ai chả biết

  Trả lờiXóa
 4. Mỹ và các nước khác thành lập khối này, khối nọ ra quyết nghị lọ chai thì được mà ASEAN ta đoàn kết thống nhất cùng nhau thì chúng lại phản đối. Vô lý và can thiệp sâu vào nội bộ khu vực.

  Trả lờiXóa
 5. Toàn mấy món phương Tây cũ mèm, ai cũng biết cả. Có gì lạ đâu mà bàn tán

  Trả lờiXóa
 6. Tiến tới ASEAN cũng cần có những quy tắc riêng để bất cứ quốc gia nào cũng phải tuân theo nếu muốn vào khu vực. Sao chỉ có phương Tây và Mỹ có thể đặt ra luật lệ bắt chúng ta phải theo được!

  Trả lờiXóa
 7. Ủng hộ ý kiến mic maybay

  Trả lờiXóa
 8. ASEAN là ASEAN, Mỹ hay phương Tây chẳng là cái gì mà được phép lên tiếng ở đây cả. Mỹ và phương Tây hãy chăm sóc cho cái thằng Tàu khựa đi kìa, cứ soi mói vào ASEAN làm gì.

  Trả lờiXóa