Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Ngày này 66 năm trước

          Cách đây 66 năm, qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân dân cả nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau trân trọng và xúc động lắng nghe Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi kháng chiến của Bác Hồ là một bản cương lĩnh kháng chiến mang tính khái quát cao, chứa đựng tư tưởng, quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lâu dài, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi. Lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã cổ vũ mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam tiềm ẩn trong mỗi con người, làm bừng lên những đợt sóng triều ào ạt, lướt qua mọi sự thách đố, nguy nan, nhấn chìm các thế lực ngoại xâm tàn bạo.


 
 LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIÊN

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hôm nay, Lời kêu gọi của Bác vẫn như âm vang trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta nhất định không chịu mất nước. Chủ quyền quốc gia không thể bị xâm phạm. Nhưng Bác cũng dạy chúng ta "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Đó là biết kết nhuần nhuyến giữa tính nguyên tắc, tính kiên định, tính vững chắc của mục tiêu chiến lược với tính linh hoạt, tính uyển chuyển của sách lược; giữa đường lối cách mạng và phương pháp cách mạng; giữa kế thừa và đổi mới. 
Dân tộc Việt Nam nhất định thắng lợi vinh quang! 
 

3 nhận xét:

  1. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

    Trả lờiXóa
  2. Lời kêu gọi của Bác đã thúc giục cả nước cùng nhau đứng lên đánh bại thực dân pháp giành lại độc lập dân tộc cho tới tận hôm nay

    Trả lờiXóa
  3. Hễ là người Việt Nam thì phải biết yêu nước một cách chân chính, đúng đắn.

    Trả lờiXóa