Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Cọc Bạch Đằng đâm thủng lưỡi bòLịch sử dân tộc Việt Nam, cha ông ta đã bao lần đánh bại quân xâm lược. Từ ngàn đời xưa đến nay lịch sử đã ghi lại những tấm gương, câu nói bất hủ thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.  
- Năm 1282, vua Trần Nhân Tông:
"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.”
- Ngày 05 tháng Giêng Kỷ Dậu (1789) trận đánh lịch sữ thần tốc của vua Quang Trung quyét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước ta với lời thề son sắc “Đánh cho dài tóc, đánh cho để đen răng”, “Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
- Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được coi là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của dân tộc.
“Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây,
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!”
- Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945:  
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946:
Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2012, Trương Tấn Sang:
Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, chủ quyền quốc gia luôn là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bất kể công dân của quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, cũng đều có nhận thức giống nhau như vậy. Chúng ta cũng như thế, đối với mọi người dân Việt Nam, chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.”
Đường lưỡi bò ngang ngược và vô lý của Trung Quốc là vô nghĩa, không có giá trị pháp lý đối với Việt Nam và toàn thế giới. 
                                                (Ảnh của Hội những người ghét bọn phản động)

             

5 nhận xét: